Aleš Jagodnik

naravoslovni foto blog, Volovja reber


Bukov kozliček

Vonj sveže posekanega drevja na robu gozda je privabil samico bukovega kozlička (redko in ogroženo vrsto). Ta bo v les naredila luknjo in vanjo položila jajčeca, iz katerih se bodo razvile ličinke, ki se hranijo z lesom. Čez nekaj let! se bodo ličinke zabubile in izlegle kot odrasla žival. Običajno samica položi jajčeca na trlhem in naravno podrtem ali dotrajanem drevju, zato tokrat iz…

Beri dalje...