Aleš Jagodnik

naravoslovni foto blog, Volovja reber


Čebelar

Čebelar je nedvomno najbolj eksotično obarvana ptica v Sloveniji, žal pa tudi izjemno redka in močno ogrožena gnezdilka (št. parov v največji koloniji lahko naštejemo na prste dveh rok). Za gnezdenje potrebuje predvsem ilovnate ali peščene stene, ki jih ponavadi nižinske reke izdolbejo same – teh pa je zaradi regulacije vodotokov zelo malo. Primerni so tudi razni peskokopi, vendar pa tudi tam nimajo miru…


21. maj 2010
Rubrika: Ptice
Beri dalje...

Kosec

Kosec (Crex crex) je travniška vrsta iz družine tukalic. V poletnih večerih ga lahko slišimo v bližini naravnih travnikov, kako kliče samice z značilnim petjem, po katerem je tudi dobil ime (“Krek-krek”).
Žal vse redkeje. Zadnja desetletja namreč populacija drastično upada zaradi intenziviranja travnikov in prezgodnje košnje, preoravanja travnikov v njive (največkrat koruzne) ali pozidavanja, pa tudi načina košnje. Kosec je kot nekakšna krovna vrsta, pokazatelj…

Beri dalje...