Aleš Jagodnik

naravoslovni foto blog, Volovja reber


Ilirskobistriški fosilni plaz (Volovja reber)

Ilirskobistriški fosilni plaz (Volovja reber)

V soboto, 2. junija 2012, je Geološko društvo Slovenije organiziralo strokovno ekskurzijo na Ilirskobistriški fosilni plaz. Ekskurzijo je vodil dr. Ladislav Placer, ki je do izjemno pomembnega geološkega odkritja fosilnega rotacijskega plazu prišel lani, ko je s sodelavcem preučeval geološke in geomorfološke značilnosti doline Reke. Plaz izrednih dimenzij in zelo dobro ohranjenih oblik se razteza od mesta Ilirska Bistrica na zahodu do slemena Volovje rebri na vzhodu.

Po dosedanjih poznavanjih gre za enega največjih, če ne celo za največji fosilni rotacijski plaz v Evropi ali celo na svetu. Plaz je verjetno nastal kot posledica zmika ob Raškem prelomu, ki se je ob silovitem potresu zgodil nekje od enega do dveh milijonov let nazaj. Plaz se razteza približno 5 km v dolžino in 6 km v širino, površina splazele mase znaša okoli 20 km2, prostornina pa okoli 5 km3.

.

Na fotografiji je vidna skoraj celotna zdrsela gmota ilirskobistriškega plazu (pogled z južnega roba odlomnega roba; Gabrovec). Na desni strani je viden del Gur (slemena Volovje rebri), na levi pa s črnim borom poraščen rob snežniške planote, pod katerim je mesto Ilirska Bistrica.

.

Več na www.volovjareber.si …