Aleš Jagodnik

naravoslovni foto blog, Volovja reber


Orel

Orel

Planinski orel, simbol mnogih držav, je bil nekoč pogosto razširjen po celi Sloveniji, po stoletjih neutemeljenega preganjanja pa je danes v zelo ranljivem položaju. To še posebej velja za visoko kraške grebene in travišča Snežniške planote – Volovjo reber, kjer mu grozi industrializacija območja namenjenega Naturi 2000 z vetrnimi elektrarnami, ki bi po študijah strokovnjakov in izkušnjah iz tujine med drugim tudi povzročile regionalno izumrtje planinskega orla na celotnem Snežniškem pogorju in okolici (da ne omenimo uničenja habitatov).