Aleš Jagodnik

naravoslovni foto blog, Volovja reber


Skalni strnad

Skalni strnad

Pod mano, pred mano, na skalci in izza skalce – vedno in povsod njegov visok ritmičen ciiii. :-)