Aleš Jagodnik

naravoslovni foto blog, Volovja reber


Divja mačka

Divja mačka

Videti divjo mačko na travniku je izjemno težko – delno zaradi velikosti (tako mačke kot trave), delno pa zaradi načina gibanja in lova. Če ne bi bila tudi sama radovedna in si ne bi želela ogledati mimoprišleka, bi jo bilo nemogoče izslediti. :-)