Aleš Jagodnik

naravoslovni foto blog, Volovja reber


Skalni strnad

Skalni strnad

Skalnega strnada (Emberiza cia) lahko pogosto slišimo, videti ga pa je malo težje. Kljub temu, da se neprestano oglaša z značilnim visokim “ciii“, je njegovo lokacijo težko izslediti. ;-)