Aleš Jagodnik

naravoslovni foto blog, Volovja reber


Belohrbti detel

Belohrbti detel

Belohrbtega detla razmeroma težko opazimo, saj je zelo plah. S svojimi 25 centimetri je največji med našimi detli. Samec je po obarvanosti podoben srednjemu detlu z rdečo kapo in izrazitejšimi progami na hrbtu. Belohrbti detel je zahtevna in ekološko specializirana vrsta. Prebiva v mešanem gozdu s starimi drevesi in trohnečimi debli in štori. Gnezdi v trhlih deblih. Tako v Sloveniji kot tudi v Evropi je belohrbti detel redka vrsta. Najpomembnejši krivec za njegovo redkost pa je način gospodarjenja z gozdovi, ki ne zagotavlja zadostne količine padlega in odmrlega drevja za njegovo preživetje.

Video:
Belohrbti detel – bobnanje I
Belohrbti detel – bobnanje II