Aleš Jagodnik

naravoslovni foto blog, Volovja reber


Pri jastrebu doma

Pri jastrebu doma

Kolonija beloglavih jastrebov v Kvarnerju, ki šteje približno 70 parov, večinoma gnezdi na otoku Cresu na Hrvaškem. Poleg območja, kjer gnezdijo, pa so za jastrebe ključna območja, kjer si iščejo hrano. Ta so od gnezdišč oddaljena do 60 km. Za Kvarnerske jastrebe je eno pomembnejših prehranjevališč Volovja reber na obronkih Snežniške planote. V poletnih mesecih se tu tako giblje in zadržuje znaten del populacije (doslej opaženih do 23 osebkov naenkrat), še posebej pa podmladek, na katerem temelji obstoj te vrste. Tokrat nekaj fotografij s kratkega obiska na otoku Cresu ali “pri jastrebu doma”, čeprav bi lahko rekli, da je jastreb doma povsod tam, kjer živi, se prehranjuje in giblje, torej tudi v Sloveniji. Pri nas na Volovji rebri namreč vidim več jastrebov naenkrat, kot sem jih lahko na Cresu.