Aleš Jagodnik

naravoslovni foto blog, Volovja reber


Gneča na nebu

Gneča na nebu

Pestrost ptičjih vrst je na območju Volovje rebri izjemna. Po številu gnezdilk se Volovja reber lahko kosa s katerim koli nižinskim predelom Slovenije, v hribih pa je po razpoložljivih podatkih brez konkurence. Doslej je bilo opaženih 110 vrst ptic, od katerih jih 75 vrst na Volovji rebri ali v bližnji okolici gnezdi. Posebnost je beloglavi jastreb, za katerega je to območje pomembno za prelet in iskanje hrane (na aktualni fotografiji). Ob tem se seveda pojavlja vprašanje, zakaj se sili z energetskimi projekti v takšna IBA območja (Important Bird Areas) in območja namenjena Natura 2000? Zakaj imajo v nekaterih državah vetrne elektrarne, transformatorska polja in daljnovode na “pesticidnih” intenzivnih poljih, namenjeni krmi oz. ob avtocestah, pri nas pa rinemo v čudovito naravo, biodiverzitetno vročo točko na obronkih Snežniške planote?