Aleš Jagodnik

naravoslovni foto blog, Volovja reber


Kje ste kače?

Kje ste kače?

Od maja naprej se morajo kače krepko paziti :-). Na nebu namreč kačar budno opazuje dogajanje spodaj, zato se ni dobro preveč izpostavljati.