Aleš Jagodnik

naravoslovni foto blog, Volovja reber


Kosec

Kosec

Kosec (Crex crex) je travniška vrsta iz družine tukalic. V poletnih večerih ga lahko slišimo v bližini naravnih travnikov, kako kliče samice z značilnim petjem, po katerem je tudi dobil ime (“Krek-krek”).
Žal vse redkeje. Zadnja desetletja namreč populacija drastično upada zaradi intenziviranja travnikov in prezgodnje košnje, preoravanja travnikov v njive (največkrat koruzne) ali pozidavanja, pa tudi načina košnje. Kosec je kot nekakšna krovna vrsta, pokazatelj stanja naravnih travnikov – z njim pa slej ko prej izgine celotna paleta rastlinskega in ptičjega sveta.  Glede na vsesplošen trend zadnjih nekaj let ter še posebej zaskrbljujoče lansko in letošnje leto pa se bojim, da od letos naprej pri nas (v dolini reke Reke) ne bo več mogoče slišati petja kosca. In to prav na mednarodno leto biotske raznovrstnosti. :-(