Aleš Jagodnik

naravoslovni foto blog, Volovja reber


Skalni strnad

Skalni strnad

Mlade in naivne ptice je najlažje fotografirati, določati jih pa je veliko težje. Na fotografiji je skalni strnad v neznačilnem deloma mladostnem, deloma prvoletnem perju – nerešljiva uganka zame brez pomoči izkušenega ornitologa. :-)