Aleš Jagodnik

naravoslovni foto blog, Volovja reber


Vsak dan ob istem šanku

Vsak dan ob istem šanku

Beloglavi jastrebi se na Volovji rebri opazno pojavljajo od sredine aprila pa do sredine novembra, torej sedem mesecev – več kot večina ptic selivk v Sloveniji. Presoja vplivov vetrnih elektrarn na ptice (in tudi jastrebe) se je izvajala večinoma v zimskem času, ko jastrebov praktično ni, prav tako pa tudi ostalih selivk oz. še posebej ptic/ujed na selitvi spomladi in jeseni. Škandalozno! Tako so seveda zaključili, da jastrebov ni in seveda tudi možnih posledic. Načrtno in nenačrtno zbrani (foto)podatki popisovanj v vseh letnih časih pa kažejo popolnoma drugačno sliko. Letos je tako do zdaj bilo že skoraj 120 videnj beloglavih jastrebov, številke pa zadnja leta naraščajo, kar gre v večini pripisati bolj podrobnemu popisovanju in večji pozornosti. Podatki so tudi vedno bolj natančni, saj se opazuje tudi smer leta, zadrževanje in prelete skozi območje vpliva vetrnic. Veliko več podatkov pa seveda še manjka, saj so vsa ta popisovanja, tako sistematična in nesistematična, občasna in prostovoljna – za razliko od investitorjeve študije, ki je bila plačana z davkoplačevalskim denarjem.