Aleš Jagodnik

naravoslovni foto blog, Volovja reber


Bukov kozliček

Bukov kozliček

Vonj sveže posekanega drevja na robu gozda je privabil samico bukovega kozlička (redko in ogroženo vrsto). Ta bo v les naredila luknjo in vanjo položila jajčeca, iz katerih se bodo razvile ličinke, ki se hranijo z lesom. Čez nekaj let! se bodo ličinke zabubile in izlegle kot odrasla žival. Običajno samica položi jajčeca na trlhem in naravno podrtem ali dotrajanem drevju, zato tokrat iz te moke najverjetneje ne bo kruha – les je namreč za kurjavo.