Aleš Jagodnik

naravoslovni foto blog, Volovja reber


Cvetoča bodalica

Cvetoča bodalica

Na začetku poletja daje cvetoča peresasta bodalica suhim kraškim travnikom prepoznaven pečat.