Aleš Jagodnik

naravoslovni foto blog, Volovja reber


Kojniška perunika

Kojniška perunika

Zacvetela je tudi kojniška perunika, endemična cvetlica suhih kraških travnikov Snežniške planote.