Aleš Jagodnik

naravoslovni foto blog, Volovja reber


Velebitska kuščarica

Velebitska kuščarica

Velebitska kuščarica je na prvi pogled zelo podobna veliko pogostejši pozidni kuščarici. V Sloveniji je omejena le na območje Alp, Trnovskega gozda in Snežniške planote. Spada med potencialno ogrožene vrste.