Aleš Jagodnik

naravoslovni foto blog, Volovja reber


Kraška jezera (Šembijsko jezero)

Kraška jezera (Šembijsko jezero)

Suhi kraški travniki ob vznožju grebena Volovje rebri imajo tudi svojo skrivnost. Po izjemno obilnem deževju smo namreč lahko priča zanimivemu kraškemu pojavu, ko se tudi po več let suhi kotanji napolnita s podzemno vodo iz prostranega zaledja Snežniške planote. Tako nastaneta Šembijsko jezero in jezero Nariče. Za razliko od jezer Zgornje Pivke (Petelinjsko, Baško, Palško itd.), ki so del črnomorskega povodja, sta ti dve jezeri del jadranskega povodja, saj voda pod površjem odteka v izvir Podstenjška, ta pa se izliva v reko Reko. Nazadnje je bilo pojav mogoče opazovati novembra 2000.