Aleš Jagodnik

naravoslovni foto blog, Volovja reber


Planinski orel, gospodar visokih kraških travnikov

Planinski orel, gospodar visokih kraških travnikov

Planinski orel je krovna vrsta visokih kraških travnikov in grebenov Volovje rebri in je kot tak neločljivo povezan z ohranitvijo habitata in drugih vrst. Ob čedalje večjih grožnjah industrijskih posegov v divjino, kot so vetrne elektrarne, transformatorji, daljnovodi in povezovalne poti, vse večji prisotnosti človeka (motoriziran promet, onesnaževanje) in splošni premajhni osveščenosti o pomembnosti travniškega habitata z mnogimi zaščitenimi rastlinskimi in živalskimi vrstami, je pred nami velik izziv – ohraniti območje Volovje rebri v prvobitni obliki.
Poleg planinskega orla sem v galerijo vključil tudi druge ujede, kot  sta skobec in kanja, zimske preletnike, kot so rumenonogi galebi, sive gosi in kormorani, ter seveda nekaj simpatičnih “štirinožcev” ;-) . Za konec pa še nekaj novembrskih utrinkov iz bojev med planinskim orlom in beloglavim jastrebom.