Aleš Jagodnik

naravoslovni foto blog, Volovja reber


Kanja (Volovja reber)

Kanja (Volovja reber)

Kanje so naše najpogostejše ujede in te dni jih lahko vidimo v večjem številu tudi na Volovji rebri. Verjetno je marsikatera izmed njih na poti v toplejše kraje. So zelo koristne ujede v kulturni krajini, saj se hranijo večinoma z malimi glodalci, žal pa zato tudi večkrat žrtve uporabe pesticidov ali drugih strupov. Naravni kraški travniki Volovje rebri so zato pomembno območje tudi za kanje. V galeriji je predstavljenih nekaj kanj, s katerimi sem imel bližnja srečanja. ;-)