Aleš Jagodnik

naravoslovni foto blog, Volovja reber


Jelko, gozdni čuvaj

Jelko, gozdni čuvaj

Dnevi se vedno bolj krajšajo, tako da še zadnje svetle popoldneve izkoriščam za fotografijo. Kot vedno, veveric in srnic ne manjka, prav tako ne ptic. Če naštejem nekatere: črna žolna, zelena žolna, siva žolva (pivka), veliki detel, velika sinica, močvirska sinica, plavček, čopasta sinica, dolgorepka, grmovščica, kos, ščinkavec…
Ko takole spoznavam gozd, naletim tudi na prijaznega “gozdnega čuvaja” jelena Jelkota (na sliki zgoraj ;-) ), ki naznani mejo gozda, čez katero naj ne bi stopila človeška noga. Tudi prav je tako.