Aleš Jagodnik

naravoslovni foto blog, Volovja reber


Planinski orel ima podmladek! (Volovja reber)

Planinski orel ima podmladek! (Volovja reber)

Planinski orel z Volovje rebri ima tudi letos podmladek! :-) Mladič že nekaj časa leta skupaj s staršema, kljub temu pa ga je zelo težko dobiti v kader. Starša intenzivno lovita za mladiča, saj je ta dokaj neizkušen in potrebuje še nekaj časa, da se popolnoma osamosvoji in krene na svojo (dolgo) pot. Vsakoletni podmladek samo še potrjuje očitno dejstvo, da je to območje po obilici hrane zelo primerno za planinskega orla in je kot tako nacionalnega pomena za ohranitev planinskega orla v Sloveniji. Za območje Snežnika to velja še toliko bolj, saj je po doslej znanih podatkih to edini par in bi morebitna postavitev vetrnih elektrarn povzročila lokalno izumrtje te vrste.
Tokrat sem lahko opazoval mladega planinskega orla na preletu s starši in starše na večkratnem (tudi uspešnem) lovu. Na vseh sličicah je odrasli planinski orel, le na prvi z leve je mladi orel.