Aleš Jagodnik

naravoslovni foto blog, Volovja reber


http://www.volovjareber.si – nove spletne strani

http://www.volovjareber.si – nove spletne strani

Volovja reber je dobila še eno spletno predstavitev. Tokrat bolj sistematično, saj je namen predstaviti Volovjo reber iz več različnih vidikov. Tako so posebej predstavljene pokrajina, ptice, živali in rastlinstvo. Opisani so razlogi za ohranitev naravnega bogastva območja kot tudi kronologija postopka s ključnimi dokumenti in akterji (Koalicija za ohranitev Volovje rebri). Svoje mnenje so izrazili tudi znani Slovenci v prizadevanju za ohranitev naravnih vrednot. Moja malenkost pa je bila pri zasnovi in izdelavi spletnih strani, vključno s fotografijo.

Nove strani si oglejte tu:
http://www.volovjareber.si/

Več na spletni strani www.volovjareber.si …