Aleš Jagodnik

naravoslovni foto blog, Volovja reber


Iški morost

Iški morost

Majhen rezervat za ptice sredi Ljubljanskega barja. Tudi v okolici je mnogo zanimivega.